نمایش دادن همه 18 نتیجه

مشاهده فیلترها

خرمای نگار تازه 550 گرمی

24,950 تومان

خرمای نگار بدون هسته با مغز بادام

10,500 تومان

خرمای نگار بدون هسته با مغز گردو

10,500 تومان

خرمای قطعه قطعه شده (حبه) 500 گرمی

18,750 تومان

خرمای نگار بدون هسته با مغز فندق

14,940 تومان

خرمای زاهدی 300 گرمی

12,100 تومان

خرمای نگار بدون هسته با مغز پسته

10,500 تومان

خرمای رنگینک

8,400 تومان

خرمای مضافتی سه عددی

1,500 تومان

خرمای مضافتی شیرین 600 گرمی

32,000 تومان

خرمای مارینا

14,850 تومان

خرمای قطعه قطعه شده (حبه) 250 گرمی

8,950 تومان

خرمای مضافتی شیرین 450 گرمی

25,000 تومان

خرمای مضافتی 275 گرمی

9,200 تومان

خرمای مضافتی پروین 700 گرمی

37,500 تومان

خرمای نگین 250 گرمی (در حال تولید)

12,250 تومان

خرمای مضافتی پروین 650 گرمی

35,000 تومان

خرمای مضافتی پروین 500 گرمی

28,000 تومان