شرایط ارسال و تخفیف

شرایط تخفیف

  1. کلیه خریدهای بیشتر از 500,000 تومان شامل 5 % تخفیف میباشد.
  2. کلیه خریدهای بیشتر از 1,000,000 تومان شامل 10 % تخفیف میباشد.

شرایط ارسال

تهران:

  • تحویل فوری در محدوده و خارج از محدوده طرح ترافیک:

ارسال در روز ثبت سفارش، در صورتی که سفارش در روزهای کاری تا قبل از ساعت 14 و پنجشنبه ها تا 10 صبح ثبت گردد، با پرداخت 60,000 تومان امکان پذیر میباشد.

  • خارج از محدوده طرح ترافیک اصلی تحویل روز کاری بعد:

هزینه حمل خریدهای بیشتر از 300,000 تومان رایگان و کمتر از آن شامل 20,000 تومان هزینه میباشد.

  • داخل محدوده طرح ترافیک اصلی تحویل 2 الی 3 روز کاری:

(ارسال از طریق پست) برای خریدهای بیشتر از 300000 تومان رایگان و کمتر از آن شامل 25000 تومان هزینه حمل میباشد.

زمان تحویل کلیه سفارشات از ساعت 10 الی 17 میباشد.


شهرستان:

1- خریدهای بیشتر از 400,000 تومان تحویل توسط پست (3 الی 4 روز کاری) رایگان میباشد.

2- خریدهای کمتر از 400,000 تومان تحویل توسط پست (3 الی 4 روز کاری) شامل 60,000 تومان هزینه حمل میباشد.